Ontwerp door Dutch & Young
Minnema en Partners , Minnema & Partners , Drs. John Minnema , HR Adviesbureau , Assessmentbureau , Werving en selectiebureau, Bedrijfspsychologie, Organisatiepsycholoog, Psycholoog, Business psychology, Recruitment, Intermediair, Zorg, Overheid, ICT, Financieel, Financiële, Executive Search, Personeelsplanning, Social networks, Internet search, Bestand search, Werving en Selectie, Detachering, Interim Management, ZZP, Organisatieverandering, Cultuurverandering, Missie, Visie, Koers, Besluitvorming, Belonen en beoordelen, Personeelsbeoordeling, Aansturing, Procedures, Organisatiestructuur, Structuur, Macht, Doelen, Implementatie, Begeleiding, Strategie, Interview, Sollicitatietraining, Sollicitatiebegeleiding, Organisatietransformatie, Organisatieonderzoek, Organisatieanalyse, Organisatiediagnose, Workshop, Werkconferentie, Vertrouwen, High Trust Organisatie, High Trust Organization, Transformatie, Transformation, Assessment, Selectieassessment, Ontwikkelingsassessment, Loopbaanassessment, Groepsassessment, Teamassessment Organisatieassessment, Teambuilding, Development, Coaching , Training, Functioneringsgesprekken, Beoordelingsgesprekken, Klantgerichtheid, Leiding geven, Gespreksvaardigheden voor leidinggevenden, Mediation, Mediator, NIP psycholoog, Mediationtraject, Conflictbemiddeling, Employability, Employabilitytraject, Loopbaanbegeleiding, Loopbaancoaching, Leek, Groningen, Noord Nederland, Senior Management Bestuur, Bestuursfuncties, Directie, Directiefuncties, Corporate advies, Management advies, Managementbegeleiding, Eerlijke producten en diensten, Duurzame producten en diensten, Authentiek, Open communicatie, Eerlijkheid, Positief, Hoffelijkheid, Respect, Persoonlijke groei, Persoonlijke ontwikkeling, Innovatief, Creatief, Vitaal , Energiek , Maatwerk , Vacatures, Kwaliteiten ,Competenties , Competentiemanagement , Vitaliteit , Energie , Investeren Assessment op maat , Trainingprogramma’s , Trainingprogramma , Persoonlijk trainingprogramma , PTP , Werken met acteurs , Maatwerkprogramma , Flexibiliteit , Coachingstraject , Intakegesprek

Are you and your Organization High Trust?

‘Ik heb er geen vertrouwen in’ is een veel gehoorde uitspraak. Niet alleen op het werk, maar ook in allerlei alledaagse situaties. Vooral door de kredietcrisis is vertrouwen een zeer actueel onderwerp geworden. Wie zet, zelfs in tijden van crisis, geen vraagtekens bij de exorbitant hoge bonussen van topmanagers, terwijl tegelijk duizenden werknemers hun baan verliezen? Ook zijn er tientallen directieteams waar men elkaar onderling niet vertrouwd, de sfeer verziekt is en er absoluut geen sprake is van teamwork of constructieve samenwerking. Vertrouwen is in al zijn verschijningsvormen zeer belangrijk voor organisaties. Des te vreemder is het, dat er eigenlijk bijzonder weinig aandacht aan wordt besteed. Het is dan ook interessant om vertrouwen eens wat nader onder de loep te nemen en antwoorden te vinden op vragen als: Wat wordt onder vertrouwen verstaan en waardoor komt vertrouwen tot stand?

Een veel gebruikte definitie van vertrouwen is nog steeds die van Rotter (1967): ‘De verwachting van een individu of groep, dat je kunt vertrouwen op het woord, de belofte of een uitgesproken of geschreven verklaring van een ander individu of groep’. Meer concreet komt vertrouwen op de werkvloer natuurlijk tot stand door eerlijkheid en openheid, oprechte aandacht voor je collega’s en medewerkers, complimenten geven, informatie en credits delen, en tolerantie voor fouten. Verder heeft vertrouwen ook te maken met afspraken nakomen en de kwaliteiten die je zelf hebt of de kwaliteiten die je door collega’s of medewerkers krijgt toegedicht. Zo zal de minder capabele manager of medewerker niet snel het vertrouwen van zijn medewerkers krijgen, ook al is hij in de kern een goede vent. Uit recent wetenschappelijk onderzoek (Shockley, Morreale, Hackman, 2010) blijkt dat er vijf dimensies zijn die essentieel zijn voor het ontstaan van ‘Organizational Trust’. Deze ‘Organizational Trust’ leidt vervolgens weer tot een hogere waargenomen effectiviteit van de organisatie en de arbeidstevredenheid van de werknemers. Deze vijf dimensies zijn:

  1. Competentie
  2. Openheid en eerlijkheid
  3. Zorg voor werknemers en aandeelhouders
  4. Betrouwbaarheid
  5. Identificatie

De ‘Competentie’ dimensie is het vermogen van een organisatie om door leiderschap, strategie, beslissingen, effectiviteit en efficiëntie, kwaliteit van producten, diensten  en medewerkers, uitdagingen vanuit de omgeving aan te kunnen. Verder wordt met ‘competentie’ bedoeld: ‘het vermogen van een organisatie om zijn gestelde doelen te bereiken’.

De ‘Openheid en Eerlijkheid’ dimensie geeft weer in welke mate organisaties communiceren over problemen, meningsverschillen, werk gerelateerde beslissingen, het behouden van vertrouwen, prestatie evaluaties, besluitvorming en lange termijn strategie.

De ‘Zorg voor werknemers en aandeelhouders’ dimensie geeft weer in welke mate het topmanagement bereid is om regelmatig met werknemers te communiceren, daadwerkelijk bereid is zijn oor te luister te leggen en actie te ondernemen om de zorgen van werknemers te verminderen of weg te nemen.

De vierde dimensie: ‘Betrouwbaarheid’, gaat over wat managers beloven te gaan doen en dat ook daadwerkelijk doen. Ook dienen managers werknemers tijdig op de hoogte te stellen als er iets gaat veranderen en goed uitleggen waarom dat nodig is.

De laatste dimensie: ‘Identificatie’, is de (persoonlijke) verbinding tussen de organisatie en zijn werknemers, en tussen de werknemers onderling. Deze is meestal gebaseerd op kernwaarden van de organisatie en zijn werknemers.

Wat levert het op als u of uw organisatie hoog scoort op deze vijf dimensies? High Trust organisaties hebben een hogere (beurs) waarde en groeien sneller. Verder zijn ze innovatiever en wordt er beter samengewerkt. Tenslotte hebben High Trust organisaties een efficiëntere operatie en een hogere loyaliteit. Een studie uit 2002 liet zien dat high trust organisaties bijna drie keer meer opbrengsten voor werknemers en aandeelhouders genereren, dan low trust organisaties.

Dus: How High Trust are you and your organization?

Tweet