Ontwerp door Dutch & Young
Minnema en Partners , Minnema & Partners , Drs. John Minnema , HR Adviesbureau , Assessmentbureau , Werving en selectiebureau, Bedrijfspsychologie, Organisatiepsycholoog, Psycholoog, Business psychology, Recruitment, Intermediair, Zorg, Overheid, ICT, Financieel, Financiële, Executive Search, Personeelsplanning, Social networks, Internet search, Bestand search, Werving en Selectie, Detachering, Interim Management, ZZP, Organisatieverandering, Cultuurverandering, Missie, Visie, Koers, Besluitvorming, Belonen en beoordelen, Personeelsbeoordeling, Aansturing, Procedures, Organisatiestructuur, Structuur, Macht, Doelen, Implementatie, Begeleiding, Strategie, Interview, Sollicitatietraining, Sollicitatiebegeleiding, Organisatietransformatie, Organisatieonderzoek, Organisatieanalyse, Organisatiediagnose, Workshop, Werkconferentie, Vertrouwen, High Trust Organisatie, High Trust Organization, Transformatie, Transformation, Assessment, Selectieassessment, Ontwikkelingsassessment, Loopbaanassessment, Groepsassessment, Teamassessment Organisatieassessment, Teambuilding, Development, Coaching , Training, Functioneringsgesprekken, Beoordelingsgesprekken, Klantgerichtheid, Leiding geven, Gespreksvaardigheden voor leidinggevenden, Mediation, Mediator, NIP psycholoog, Mediationtraject, Conflictbemiddeling, Employability, Employabilitytraject, Loopbaanbegeleiding, Loopbaancoaching, Leek, Groningen, Noord Nederland, Senior Management Bestuur, Bestuursfuncties, Directie, Directiefuncties, Corporate advies, Management advies, Managementbegeleiding, Eerlijke producten en diensten, Duurzame producten en diensten, Authentiek, Open communicatie, Eerlijkheid, Positief, Hoffelijkheid, Respect, Persoonlijke groei, Persoonlijke ontwikkeling, Innovatief, Creatief, Vitaal , Energiek , Maatwerk , Vacatures, Kwaliteiten ,Competenties , Competentiemanagement , Vitaliteit , Energie , Investeren Assessment op maat , Trainingprogramma’s , Trainingprogramma , Persoonlijk trainingprogramma , PTP , Werken met acteurs , Maatwerkprogramma , Flexibiliteit , Coachingstraject , Intakegesprek

Van kwaad tot erger …?

Samenwerken is een zeer belangrijke competentie voor veel medewerkers of functies. In bijna elke functie werk je samen met collega’s, leidinggevenden, klanten en leveranciers. Met de ene collega kun je vaak beter samenwerken dan met de andere. Dit heeft diverse oorzaken, zoals persoonlijkheid (waaronder vriendelijkheid, sociabiliteit, evenwichtigheid), voor- en afkeuren, de expertise van jezelf of de ander, wederzijdse verwachtingen, wijze van communiceren, enzovoort. Al met al een complexe kluwen van factoren, die van invloed kunnen zijn op de kwaliteit van samenwerken. Het is dan ook niet meer dan logisch dat de kwaliteit van samenwerking tussen mensen vaak te wensen over laat. Het gebeurt regelmatig dat ik bij managers om de tafel zit, die steen en been klagen over hun lastige medewerkers of zakenpartner. Dikwijls loopt een en ander ook uit de hand, is er sprake van een stevig conflict, wat veelal niet meer te repareren is. Wat kun je nu doen om dergelijke situaties weer in goede banen te leiden? Ik zou zeggen: vroegtijdig een mediator inschakelen. In mijn adviespraktijk heb ik té vaak met situaties te maken, waarbij al sprake is van escalatie en onherstelbare schade. Kortom, er wordt te laat een beroep gedaan op een mediator, met alle negatieve financiële en emotionele gevolgen van dien.
Wat is mediation? Mediation is een vorm van conflictbemiddeling waarbij een neutrale derde persoon onderhandelingen tussen partijen begeleidt. De bemiddeling dient om tot voor beide partijen optimale, gezamenlijk gedragen, resultaten te komen. Het is daarbij de bedoeling dat deze partijen in onderlinge samenwerking, zonder dwang, door henzelf gecontroleerde keuzes maken in een besloten en veilige omgeving. Hun beslissingen kunnen zij baseren op alle beschikbare informatie. Conflictbemiddeling met een mediator is goedkoper, minder tijdrovend en meestal veel bevredigender dan een gang naar de rechter. Onderzoek laat zien dat veel mediation trajecten succesvol worden afgerond, en dat een ruime meerderheid van de partijen zich in de regel aan de gemaakte afspraken houdt. Ook blijkt dat partijen doorgaans zo tevreden zijn dat zij in een nieuwe, soortgelijke situatie opnieuw voor mediation zouden kiezen (Giebels & Euwema, 2006).

Lees verder

 

Tweet